00830-2012-0001 BG-София

19.08.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юли 2015 г. по Договори 00830-2012-0001 BG-София
19.07.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2015 г. по Договори 00830-2012-0001 BG-София
19.04.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Договори 00830-2012-0001 BG-София
15.04.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 2015 г. по Договори 00830-2012-0001 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2012-0001 BG-София
19.12.2014 г.
Информация за извършени плащания през м. ноември 2014 г. по Договори 00830-2012-0001 BG-София
14.11.2014 г. 00830-2012-0001 BG-София
Информация за извършени плащания през м. октомври 2014 г.: Плащане
19.10.2014 г.
Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура с предмет "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИКАМЕНТИ" 00830-2012-0001 BG-София