00830-2012-0003 BG-София

20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2012-0003 BG-София
19.12.2014 г.
Информация за извършени плащания през м. ноември 2014 г. по Договори 00830-2012-0003 BG-София
14.11.2014 г. 00830-2012-0003 BG-София
Информация за извършени плащания през м. октомври 2014 г.: Плащане
19.10.2014 г.
Информация за извършени плащания по Договори 00830-2012-0003 BG-София