00830-2012-005 BG-София

19.07.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2015 г. по Договори 00830-2012-0005 BG-София
19.05.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Договори 00830-2012-0005 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Декември 2014 г. по Договори 00830-2012-0005 BG-София
14.11.2014 г. 00830-2012-0005 BG-София
Информация за извършени плащания през м. октомври 2014 г. по Процедура на договаряне без обявление с предмет "Доставка на лекарствени продукти" 00830-2012-005 BG-София Извършено плащане от 31.10.2014 г.: Плащане
19.10.2014 г.
Информация за извършени плащания по Процедура на договаряне без обявление с предмет "Доставка на лекарствени продукти" 00830-2013-0005 BG-София