00830-2013-0011 BG-София

20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договори по открита процедура с предмет “Доставка на лабораторни консумативи по три обособени позиции” 00830-2013-0011 Извършени плащания BG-София >
19.10.2014 г.
Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура с предмет “Доставка на лабораторни консумативи по три обособени позиции” 00830-2013-0011 Извършени плащания BG-София >