00830-2013-0013 BG-София

19.10.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2015 г. по Договори 00830-2013-0013 BG-София
19.08.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юли 2015 г. по Договори 00830-2013-0013 BG-София
19.07.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2015 г. по Договори 00830-2013-0013 BG-София
19.05.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Договори 00830-2013-0013 BG-София
19.05.2015 г.
Информация за освободени гаранции на договори за обществена поръчка:
00830-2013-0013 BG-София
11.05.2015 г.
Информация за изпълнението на договори за обществена поръчка:
Справка за приключване на договори за обществена поръчка 00830-2013-0013 BG-София Договор № 8 от 11.04.2014 665461
Договор № 9 от 11.04.2014 665462
Договор № 10 от 11.04.2014 665464
Договор № 11 от 11.04.2014 665467
Договор № 12 от 11.04.2014 665468
Договор № 13 от 11.04.2014 665471
Договор № 14 от 11.04.2014 665472
Договор № 15 от 11.04.2014 665474
Договор № 16 от 11.04.2014 665475
Договор № 17 от 11.04.2014 665478
Договор № 18 от 11.04.2014 665480
Договор № 19 от 14.04.2014 665481
Договор № 20 от 15.04.2014 665482

15.04.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 2015 г. по Договори 00830-2013-0013 BG-София
17.02.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Януари 2015 г. по Договори 00830-2013-0013 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2013-0013 BG-София
19.12.2014 г.
Информация за извършени плащания през м. ноември 2014 г. по Договори 00830-2013-0013 BG-София
19.10.2014 г.
Информация за извършени плащания по Договори 00830-2013-0013 Извършени плащания BG-София