00830-2013-0002 BG-София

19.05.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Договори 00830-2013-0002 BG-София
15.04.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 2015 г. по Договори 00830-2013-0002 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2013-0002 BG-София
19.12.2014 г.
Информация за извършени плащания през м. ноември 2014 г. по Договори 00830-2013-0002 BG-София
14.11.2014 г. 00830-2013-0002 BG-София
Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на договор :
Oсвобождаване на гаранции на 29.10.2014 г.
19.10.2014 г.
Информация за извършени плащания по Договори 00830-2013-0002 BG-София