00830-2013-0005 BG-София

14.11.2014 г. 00830-2013-0005 BG-София
Информация за извършени плащания през м. октомври 2014 г.: Плащане
19.10.2014 г.
Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура с предмет “Доставка на готова храна за пациенти и персонал” 00830-2013-0005 BG-София