00830-2013-006 BG-София

17.02.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Януари 2015 г. по Договори 00830-2013-0006 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2013-0006 BG-София 29.10.2014 г. 00830-2014-006 BG-София: Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор :
Oсвобождаване на гаранция
20.10.2014 г.
1. Справка за датата и основанието за приключване на договора. 00830-2013-006 BG-София
2. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка. 00830-2013-006 BG-София
Линк към информацията 625620

19.10.2014 г.
Информация за извършени плащания по Договори 00830-2013-006 BG-София >