00830-2013-007 BG-София

19.07.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2015 г. по Договори 00830-2013-007 BG-София
19.05.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Договори 00830-2013-007 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2013-007 BG-София
19.12.2014 г.
Информация за извършени плащания през м. ноември 2014 г. по Договори 00830-2013-007 BG-София
19.10.2014 г.
Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура с предмет "Доставка на превързочни материали" 00830-2013-007 Извършени плащания BG-София >