00830-2013-008 BG-София

19.10.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2015 г. по Договори 00830-2013-008 BG-София
19.08.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юли 2015 г. по Договори 00830-2013-008 BG-София
19.07.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2015 г. по Договори 00830-2013-008 BG-София
19.05.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Договори 00830-2013-008 BG-София
15.04.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 2015 г. по Договори 00830-2013-008 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за Освобождаване на гаранция през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2013-008 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2013-008 BG-София
19.01.2015 г.
Справка за приключване на договори за обществена поръчка 00830-2013-008 BG-София Информация за изпълнението на договори за обществена поръчка:
№ 53 от 18.12.2013 643113
№ 54 от 18.12.2013 643114
№ 55 от 18.12.2013 643117
№ 56 от 18.12.2013 643119
№ 57 от 18.12.2013 643120
№ 58 от 18.12.2013 643121
№ 59 от 18.12.2013 643122
19.12.2014 г.
Информация за извършени плащания през м. ноември 2014 г. по Договори 00830-2013-008 BG-София
19.10.2014 г.
Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура по ЕС С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ" 00830-2013-008 Извършени плащания BG-София >