00830-2014-0001 BG-София

17.12.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Ноември 2015 г. по Договори 00830-2014-0001 BG-София
19.10.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2015 г. по Договори 00830-2014-0001 BG-София
19.08.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юли 2015 г. по Договори 00830-2014-0001 BG-София
19.07.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2015 г. по Договори 00830-2014-0001 BG-София
19.06.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Май 2015 г. по Договори 00830-2014-0001 BG-София
28.05.2015 г.
Информация за Освобождаване на гаранция за изпълнение на договорите 00830-2014-0001 BG-София
22.05.2015 г.
Информация за изпълнението на договори за обществена поръчка:
Справка за приключване на договори за обществена поръчка 00830-2014-0001 BG-София Договор № 23 от 28.04.2014 667983
Договор № 24 от 28.04.2014 667984
Договор № 25 от 28.04.2014 667985
Договор № 26 от 28.04.2014 667986
Договор № 27 от 28.04.2014 667987
Договор № 28 от 28.04.2014 667989
Договор № 29 от 28.04.2014 667990
Договор № 30 от 28.04.2014 667991
Договор № 31 от 28.04.2014 667992
Договор № 32 от 09.05.2014 667993
Договор № 33 от 09.05.2014 667995
19.05.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Договори 00830-2014-0001 BG-София
18.03.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Февруари 2015 г. по Договори 00830-2014-0001 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2014-0001 BG-София
19.12.2014 г.
Информация за извършени плащания през м. ноември 2014 г. по Договори 00830-2014-0001 BG-София
19.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори 00830-2014-0001 Извършени плащания BG-София