00830-2014-0002 BG-София

19.05.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Договори 00830-2014-0002 BG-София
15.04.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 2015 г. по Договори 00830-2014-0002 BG-София
27.01.2015 г.
Информация за oсвобождаване/задържане на гаранция за изпълнение на договор 00830-2014-0002 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2014-0002 BG-София
19.01.2015 г.
Справка за приключване на договори за обществена поръчка 00830-2014-0002 BG-София Информация за изпълнението на договори за обществена поръчка:
№ 21 от 24.04.2014 643123
№ 22 от 24.04.2014 643124
Обявление за възложена поръчка по процедура на договаряне с обявление по ЗОП с предмет "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ" 601079