00830-2014-0003 BG-София

19.05.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Договори 00830-2014-0003 BG-София
27.01.2015 г.
Информация за oсвобождаване на гаранция за изпълнение на договор 00830-2014-0003 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2014-0003 BG-София
19.01.2015 г.
Справка за приключване на договори за обществена поръчка 00830-2014-0003 BG-София Информация за изпълнението на договори за обществена поръчка:
№ 7 от 12.03.2014 643125
Информация за сключен договор по процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ" 592644