00830-2014-0004 BG-София

19.07.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2016 г. по Договори 00830-2014-0004 BG-София
17.06.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Май 2016 г. по Договори 00830-2014-0004 BG-София
19.01.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Декември 2015 г. по Договори 00830-2014-0004 BG-София
17.12.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Ноември 2015 г. по Договори 00830-2014-0004 BG-София
19.10.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2015 г. по Договори 00830-2014-0004 BG-София
19.08.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юли 2015 г. по Договори 00830-2014-0004 BG-София
19.07.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2015 г. по Договори 00830-2014-0004 BG-София
09.07.2015 г.
Информация за приключените договори от 2014 г. 00830-2014-0004 BG-София
01.07.2015 г.
Информация за Освобождаване на гаранция за изпълнение на договорите 00830-2014-0004 BG-София
19.05.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Договори 00830-2014-0004 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2014-0004 BG-София
19.12.2014 г.
Информация за извършени плащания през м. ноември 2014 г. по Договори 00830-2014-0004 BG-София
Информация за сключен договор по открита процедура по ЗОП с предмет "Доставка на шевен хирургичен материал" 610575
Информация за сключен договор по открита процедура по ЗОП с предмет "Доставка на шевен хирургичен материал" 608964