00830-2014-0006 BG-София

17.12.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Ноември 2015 г. по Договори 00830-2014-0006 BG-София
19.11.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Октомври 2015 г. по Договори 00830-2014-0006 BG-София
19.10.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2015 г. по Договори 00830-2014-0006 BG-София
17.09.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Август 2015 г. по Договори 00830-2014-0006 BG-София
04.09.2015 г.
Информация за oсвобождаване на гаранция за изпълнение на договор 00830-2014-0006 BG-София
Информация за приключените договори 00830-2014-0006 BG-София
19.08.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юли 2015 г. по Договори 00830-2014-0006 BG-София
19.06.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Май 2015 г. по Договори 00830-2014-0006 BG-София
19.05.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Договори 00830-2014-0006 BG-София
15.04.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 2015 г. по Договори 00830-2014-0006 BG-София
18.03.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Февруари 2015 г. по Договори 00830-2014-0006 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2014-0006 BG-София
19.12.2014 г.
Информация за извършени плащания през м. ноември 2014 г. по Договори 00830-2014-0006 BG-София
14.11.2014 г. 00830-2014-0006 BG-София
Информация за извършени плащания през м.октомври 2014 г.: Плащане
Информация за сключен договор по открита процедура по ЗОП с предмет “Доставка на готова храна за пациенти и персонал” 619035