00830-2014-0007 BG-София

28.05.2015 г.
Информация за Освобождаване на гаранция за изпълнение на договорите 00830-2014-0007 BG-София
22.05.2015 г.
Информация за изпълнението на договори за обществена поръчка:
Справка за приключване на договори за обществена поръчка 00830-2014-0007 BG-София Договор № 45 от 28.07.2014 667996
Обявление за възложена поръчка процедура на договаряне с обявление по ЗОП с предмет “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 617244