00830-2014-0008 BG-София

19.01.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Декември 2015 г. по Договори 00830-2014-0008 BG-София
17.12.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Ноември 2015 г. по Договори 00830-2014-0008 BG-София
19.10.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2015 г. по Договори 00830-2014-0008 BG-София
04.09.2015 г.
Информация за oсвобождаване на гаранция за изпълнение на договор 00830-2014-0008 BG-София
20.08.2015 г.
Информация за приключените договори 00830-2014-0008 BG-София
19.08.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юли 2015 г. по Договори 00830-2014-0008 BG-София
19.07.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2015 г. по Договори 00830-2014-0008 BG-София
19.06.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Май 2015 г. по Договори 00830-2014-0008 BG-София
19.05.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Договори 00830-2014-0008 BG-София
15.04.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 2015 г. по Договори 00830-2014-0008 BG-София
17.02.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Януари 2015 г. по Договори 00830-2014-0008 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2014-0008 BG-София
09.12.2014 г.
Информация за Освобождаване на гаранция за участие 00830-2014-0008 BG-София
Информация за сключен договор по открита процедура по ЗОП с предмет “Доставка на хигиенни консумативи” 616735