00830-2014-0009 BG-София

19.07.2016 г. Информация за извършени плащания през м. Юни 2016 г. по Договори по открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2014-0009 Извършени плащания BG-София
17.06.2016 г. Информация за извършени плащания през м. Май 2016 г. по Договори по открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2014-0009 Извършени плащания BG-София
19.04.2016 г. Информация за извършени плащания през м. Март 2016 г. по Договори по открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2014-0009 Извършени плащания BG-София
19.01.2016 г. Информация за извършени плащания през м. Декември 2015 г. по Договори по открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2014-0009 Извършени плащания BG-София
17.12.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Ноември 2015 г. по Договори по открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2014-0009 Извършени плащания BG-София
19.11.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Октомври 2015 г. по Договори по открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2014-0009 Извършени плащания BG-София
19.10.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Септември 2015 г. по Договори по открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2014-0009 Извършени плащания BG-София
04.09.2015 г. Информация за приключените договори 00830-2014-0009 Приключени договори BG-София
19.08.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Юли 2015 г. по Договори по открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2014-0009 Извършени плащания BG-София
19.07.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Юни 2015 г. по Договори по открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2014-0009 Извършени плащания BG-София
19.06.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Май 2015 г. по Договори по открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2014-0009 Извършени плащания BG-София
19.05.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Договори по открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2014-0009 Извършени плащания BG-София
15.04.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Март 2015 г. по Договори по открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2014-0009 Извършени плащания BG-София
20.01.2015 г. Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договори по открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2014-0009 Извършени плащания BG-София
19.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2014-0009 Извършени плащания BG-София