00830-2014-0010 BG-София

17.12.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Ноември 2015 г. по Договори “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” 00830-2014-0010 Извършени плащания BG-София
19.11.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Октомври 2015 г. по Договори “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” 00830-2014-0010 Извършени плащания BG-София
19.08.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Юли 2015 г. по Договори “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” 00830-2014-0010 Извършени плащания BG-София
19.07.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Юни 2015 г. по Договори “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” 00830-2014-0010 Извършени плащания BG-София
28.05.2015 г.
Информация за Освобождаване на гаранция за изпълнение на договорите 00830-2014-0010 BG-София
22.05.2015 г.
Информация за изпълнението на договори за обществена поръчка:
Справка за приключване на договори за обществена поръчка 00830-2014-0010 BG-София Договор № 40 от 21.07.2014 667998
Договор № 41 от 21.07.2014 668001
19.05.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Договори “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” 00830-2014-0010 Извършени плащания BG-София
Информация за сключен договор по процедура на договаряне с обявление по ЗОП с предмет “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” 616683