00830-2014-0012 BG-София

19.10.2016 г. Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по Договори "Доставка на лекарствени продукти за срок от 12 (дванадесет) месеца" 00830-2014-0012 Извършени плащания BG-София
19.08.2016 г. Информация за извършени плащания през м. Юли 2016 г. по Договори "Доставка на лекарствени продукти за срок от 12 (дванадесет) месеца" 00830-2014-0012 Извършени плащания BG-София
19.07.2016 г. Информация за извършени плащания през м. Юни 2016 г. по Договори "Доставка на лекарствени продукти за срок от 12 (дванадесет) месеца" 00830-2014-0012 Извършени плащания BG-София
17.06.2016 г. Информация за извършени плащания през м. Май 2016 г. по Договори "Доставка на лекарствени продукти за срок от 12 (дванадесет) месеца" 00830-2014-0012 Извършени плащания BG-София
19.04.2016 г. Информация за извършени плащания през м. Март 2016 г. по Договори "Доставка на лекарствени продукти за срок от 12 (дванадесет) месеца" 00830-2014-0012 Извършени плащания BG-София
18.03.2016 г. Информация за извършени плащания през м. Февруари 2016 г. по Договори "Доставка на лекарствени продукти за срок от 12 (дванадесет) месеца" 00830-2014-0012 Извършени плащания BG-София
19.01.2016 г. Информация за извършени плащания през м. Декември 2015 г. по Договори "Доставка на лекарствени продукти за срок от 12 (дванадесет) месеца" 00830-2014-0012 Извършени плащания BG-София
18.01.2016 г.
Информация за oсвобождаване на гаранция за изпълнение на договор 00830-2014-0012 BG-София
Информация за приключените договори 00830-2014-0012 BG-София
17.12.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Ноември 2015 г. по Договори "Доставка на лекарствени продукти за срок от 12 (дванадесет) месеца" 00830-2014-0012 Извършени плащания BG-София
19.10.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Септември 2015 г. по Договори "Доставка на лекарствени продукти за срок от 12 (дванадесет) месеца" 00830-2014-0012 Извършени плащания BG-София
19.08.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Юни 2015 г. по Договори "Доставка на лекарствени продукти за срок от 12 (дванадесет) месеца" 00830-2014-0012 Извършени плащания BG-София
19.07.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Юни 2015 г. по Договори "Доставка на лекарствени продукти за срок от 12 (дванадесет) месеца" 00830-2014-0012 Извършени плащания BG-София
19.05.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Договори "Доставка на лекарствени продукти за срок от 12 (дванадесет) месеца" 00830-2014-0012 Извършени плащания BG-София
07.01.2015 г. 00830-2014-0012 BG-София:
1. Информация за сключените Договори за възлагане на обществена поръчка с предмет
"Доставка на лекарствени продукти за срок от 12 (дванадесет) месеца" 640866

2. Договори за възлагане на обществената поръчка
Договор 72 19 12 2014
Договор 73 19 12 2014
Договор 74 19 12 2014
Договор 75 19 12 2014
Договор 76 19 12 2014
Договор 77 19 12 2014
Договор 78 19 12 2014
Договор 79 22 12 2014
Договор 80 22 12 2014
29.12.2014 г.
Информация за Освобождаване на гаранция през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2014-0012 BG-София
Информация за Освобождаване на гаранция през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2014-0012 BG-София
12.12.2014 г. 00830-2014-0012 BG-София:
Решение № 459 от 12.12.2014: Решение № 459
20.11.2014 г. 00830-2014-0012 BG-София:
Решение № 435 от 20.11.2014: Решение № 435
Решение № 436 от 20.11.2014: Решение № 436 - 634183
Решение № 437 от 20.11.2014: Решение № 437 - 634184
Протокол № 2 от 06.10.2014 г.: Протокол № 2
Протокол № 3 от 18.11.2014 г.: Протокол № 3
Приложение № 1 към Решение 435 от 20.11.2014 г.: Приложение № 1
Приложение № 2 към Решение 435 от 20.11.2014 г.: Приложение № 2
08.10.2014 г. 00830-2014-0012 BG-София:
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет “Доставка на лекарствени продукти” ще се проведе на 10.10.2014 г. в 09:30 часа в рапортната зала на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД.
30.06.2014 г. 00830-2014-0012 BG-София:
Документация за участие в открита процедура с предмет “Доставка на лекарствени продукти” на магнитен носител, можете да свалите тук. тук.