00830-2014-0014 BG-София

17.07.2014 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 00830-2014-0014 BG-София
Информация за частично усвояване на гаранция за изпълнение на договор 00830-2014-0014 BG-София
17.05.2014 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 00830-2014-0014 BG-София
08.04.2014 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 00830-2014-0014 BG-София
06.03.2014 г.
Информация за извършени плащания през м. Февруари 00830-2014-0014 BG-София
27.02.2014 г.
Информация за извършени авансови плащания 00830-2014-0014 BG-София
29.12.2014 г.
Информация за Освобождаване на гаранция за участие 00830-2014-0014 BG-София Информация за Освобождаване на гаранция за участие 00830-2014-0014 BG-София
23.12.2014 г. 00830-2014-0014 BG-София:
Информация за сключен договор "Извършване на строително-ремонтни работи на три подобекта, както следва: 1.Ремонт на ОАИЛ и сектор операционни зали – част от 3-ти етаж 2.Ремонт на коридор и фоайе – 1-ви етаж 3.Ремонт на козирка при входа на "Първа САГБАЛ Света София” ЕАД." 639057
23.12.2014 г. 00830-2014-0014 BG-София:
Договор "Извършване на строително-ремонтни работи на три подобекта, както следва: 1.Ремонт на ОАИЛ и сектор операционни зали – част от 3-ти етаж 2.Ремонт на коридор и фоайе – 1-ви етаж 3.Ремонт на козирка при входа на "Първа САГБАЛ Света София” ЕАД." Договор 71
09.12.2014 г.
Информация за Освобождаване на гаранция за участие 00830-2014-0014 BG-София
18.11.2014 г. 00830-2014-0014 BG-София:
Решение № 424 от 18.11.2014: Решение № 424
Протокол № 2 от 07.11.2014 г.: Протокол № 2
Протокол № 3 от 11.11.2014 г.: Протокол № 3
Протокол № 4 от 14.11.2014 г.: Протокол № 4
12.11.2014 г. 00830-2014-0014 BG-София: Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет “Извършване на строително - ремонтни дейности” ще се проведе на 14.11.2014 г. в 09:30 часа в рапортната зала на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД.
Резултатите от оценяването на допуснатите до участие оферти, подробно отразени в Протокол № 3 от 11.11.2014 г. са:
Показател Техническо предложение – П2 – 30 точки
“Консорциум Ремонтстрой Инженеринг” ДЗЗД – 17 точки
“Радми 90” ЕООД – 13 точки
Показател „Срок за изпълнение” – П3 – 10 точки
“Консорциум Ремонтстрой Инженеринг” ДЗЗД – 108 календарни дни 10 точки
“Радми 90” ЕООД – 115 календарни дни 9, 39 точки

28.10.2014 г. 00830-2014-0014 BG-София: Протокол № 1 от 27.10.2014 г.: Протокол № 1
08.09.2014 г. 00830-2014-0014 BG-София: Решение за промяна: 622766
13.08.2014 г. 00830-2014-0014 BG-София:
Документация за участие в открита процедура с предмет “Извършване на строително-ремонтни дейности” можете да свалите тук. тук.