00830-2014-0015 BG-София

18.03.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Февруари 2016 г. по Договори 00830-2014-0015 BG-София
19.01.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Декември 2015 г. по Договори 00830-2014-0015 BG-София
13.01.2016 г.
Информация за oсвобождаване на гаранция за изпълнение на договор 00830-2014-0015 BG-София
Информация за приключените договори 00830-2014-0015 BG-София
17.12.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Ноември 2015 г. по Договори 00830-2014-0015 BG-София
19.10.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2015 г. по Договори 00830-2014-0015 BG-София
17.09.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Август 2015 г. по Договори 00830-2014-0015 BG-София
19.08.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юли 2015 г. по Договори 00830-2014-0015 BG-София
19.07.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2015 г. по Договори 00830-2014-0015 BG-София
19.06.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Май 2015 г. по Договори 00830-2014-0015 BG-София
19.05.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Договори 00830-2014-0015 BG-София
18.03.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Февруари 2015 г. по Договори 00830-2014-0015 BG-София
29.12.2014 г.
Информация за Освобождаване на гаранция за участие 00830-2014-0015 BG-София
23.12.2014 г. 00830-2014-0015 BG-София:
Информация за сключен договор "Периодични услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпа дъци за срок от 12 месеца." 639055
23.12.2014 г. 00830-2014-0015 BG-София:
Договор "Периодични услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпа дъци за срок от 12 месеца." Договор 69
19.11.2014 г. 00830-2014-0015 BG-София:
Решение № 431 от 19.11.2014: Решение № 431
Протокол № 2 от 11.11.2014 г.: Протокол № 2
Протокол № 3 от 17.11.2014 г.: Протокол № 3
12.11.2014 г. 00830-2014-0015 BG-София: Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет “Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци” ще се проведе на 14.11.2014 г. в 09:00 часа в рапортната зала на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД.
29.10.2014 г. 00830-2014-0015 BG-София: Протокол № 1 от 28.10.2014 г.:
Протокол № 1
08.09.2014 г. 00830-2014-0015 BG-София: Решение за промяна; 622768
27.08.2014 г. 00830-2014-0015 BG-София:
Документация за участие в открита процедура с предмет “Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци” можете да свалите тук. тук.