00830-2014-0016 BG-София

04.09.2015 г.
Информация за освободени гаранции за изпълнение на договори
по процедура 00830-2014-0016 BG-София
15.04.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 2015 00830-2014-0016 BG-София
27.02.2014 г.
Информация за извършени авансови плащания 00830-2014-0016 BG-София
03.02.2015 г.
Информация за Освобождаване на гаранция през м. Януари 2015 г.
по Договори 00830-2014-0016 BG-София
02.02.2015 г.
Информация за сключени договори 646091
Договор 1 00830-2014-0016 BG-София
Договор 2 00830-2014-0016 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за Освобождаване на гаранция през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2014-0016 BG-София

11.12.2014 г.
00830-2014-0016 BG-София: Решение № 454 от 11.12.2014 г. Решение № 454
00830-2014-0016 BG-София: Протокол № 3 от 10.12.2014 г. Протокол № 3
04.12.2014 г. 00830-2014-0016 BG-София:
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет “Доставка на медицинска апаратура” с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00830-2014-0016 ще се проведе на 08.12.2014 г. в 09:30 часа в рапортната зала на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД.
04.12.2014 г. 00830-2014-0016 BG-София:
Резултатите от оценяването на допуснатите до участие технически предложения са подробно отразени в Протокол № 2 от 04.12.2014 г. Протокол № 2

Протокол № 1 от 04.11.2014: Протокол № 1


16.09.2014 г. 00830-2014-0016 BG-София: Решение за откриване на процедура 623823
16.09.2014 г. 00830-2014-0016 BG-София: Обявление за откриване на процедура 623827
Документация за участие в открита процедура с предмет “Доставка на медицинска апаратура” можете да свалите тук. тук.