“Доставка на лабораторни реактви и консумативи”
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2014-0017 BG-София

19.10.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по Договори
00830-2014-0017 BG-София
19.09.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Август 2016 г. по Договори
00830-2014-0017 BG-София
19.08.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Юли 2016 г. по Договори
00830-2014-0017 BG-София
19.07.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2016 г. по Договори
00830-2014-0017 BG-София
17.06.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Май 2016 г. по Договори
00830-2014-0017 BG-София
06.06.2016 г.
Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на договори отворете тук
00830-2014-0017 BG-София
Информация за приключване на договорите отворете тук 00830-2014-0017 BG-София
19.05.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2016 г. по Договори
00830-2014-0017 BG-София
19.04.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 2016 г. по Договори
00830-2014-0017 BG-София
19.01.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Декември 2015 г. по Договори
00830-2014-0017 BG-София
17.12.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Ноември 2015 г. по Договори
00830-2014-0017 BG-София

19.11.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Октомври 2015 г. по Договори
00830-2014-0017 BG-София

19.10.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2015 г. по Договори
00830-2014-0017 BG-София

19.08.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юли 2015 г. по Договори
00830-2014-0017 BG-София

19.05.2015 г.
Информация за освободени гаранции за участие в процедурата:
00830-2014-0017 BG-София
11.05.2015 г.
Обявление за възложена обществена поръчка 665436

Информация за сключени договори за изпълнението на обществена поръчка:
Договор № 9 от 05.05.2015 00830-2014-0017 BG-София
Договор № 10 от 05.05.2015 00830-2014-0017 BG-София
Договор № 11 от 05.05.2015 00830-2014-0017 BG-София
Договор № 12 от 05.05.2015 00830-2014-0017 BG-София
Договор № 13 от 05.05.2015 00830-2014-0017 BG-София
Договор № 14 от 05.05.2015 00830-2014-0017 BG-София
Договор № 15 от 05.05.2015 00830-2014-0017 BG-София
Договор № 16 от 05.05.2015 00830-2014-0017 BG-София
Договор № 17 от 05.05.2015 00830-2014-0017 BG-София
Договор № 18 от 05.05.2015 00830-2014-0017 BG-София
Договор № 19 от 05.05.2015 00830-2014-0017 BG-София
Договор № 20 от 05.05.2015 00830-2014-0017 BG-София


31.03.2015 г.
Решение № 78 с Приложения 1 и Приложения 2
Отворете тук
Отворете тук
Отворете тук


Решение № 79 от 31.03.2015
Отворете тук
Към АОП 658424

Решение № 80 от 31.03.2015
Отворете тук
Към АОП 658429

Протокол № 3 от 27.03.2015 г. с приложения към него
Отворете тук


10.03.2015 г.
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00830-2014-0017 ще се проведе на 12.03.2015 г. в 10:00 часа в рапортната зала на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД. Резултатите от оценяването на допуснатите до участие технически предложения са подробно отразени в публикувания Протокол № 2 от 10.03.2015 г. Протокол № 2 от 10.03.2015 г. с приложени сравнителни таблици ...br /> Отворете тук

29.01.2015 г.
Протокол от работата на комисията по отваряне на офертите
Отворете тук

13.12.2014 г.
Разяснение по чл.29, ал.2 от ЗОП от 13.12.2014 г. Отворете тук

08.12.2014 г.
Решение № 451 от 05.12.2014 г.за откриване на процедура 636675
Обявление № 452 от 05.12.2014 г. за откриване на процедура 636678
Документация за участие в открита процедура с предмет “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” можете да свалите тук. тук.