“Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване”
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2015-0001 BG-София

19.10.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по Договори
00830-2015-0001 BG-София
19.07.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2016 г. по Договори
00830-2015-0001 BG-София
07.07.2016 г.
Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на договори отворете тук
00830-2015-0001 BG-София

Информация за приключване на договорите отворете тук
00830-2015-0001 BG-София
17.06.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Май 2016 г. по Договори
00830-2015-0001 BG-София
19.04.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 2016 г. по Договори
00830-2015-0001 BG-София
18.03.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Февруари 2016 г. по Договори
00830-2015-0001 BG-София
19.01.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Декември 2015 г. по Договори
00830-2015-0001 BG-София
17.12.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Ноември 2015 г. по Договори
00830-2015-0001 BG-София

19.10.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2015 г. по Договори
00830-2015-0001 BG-София

06.07.2015 г.
Информация за сключен договор
672723


01.07.2015 г.
Информация за освободени гаранции за участие в процедурата:
00830-2015-0001 BG-София
01.07.2015 г.

Информация за сключени договори за изпълнението на обществена поръчка:
Договор № 23 от 08.06.2015 00830-2015-0001 BG-София
Договор № 24 от 08.06.2015 00830-2015-0001 BG-София
Договор № 25 от 08.06.2015 00830-2015-0001 BG-София
Договор № 26 от 08.06.2015 00830-2015-0001 BG-София
Договор № 27 от 08.06.2015 00830-2015-0001 BG-София
Договор № 28 от 08.06.2015 00830-2015-0001 BG-София
Договор № 29 от 08.06.2015 00830-2015-0001 BG-София
Договор № 30 от 08.06.2015 00830-2015-0001 BG-София
Договор № 31 от 08.06.2015 00830-2015-0001 BG-София
Договор № 32 от 08.06.2015 00830-2015-0001 BG-София


27.05.2015 г.
Решение № 235 от 27.05.2015 г. Отворете тук.

12.05.2015 г.
Решение № 157 от 12.05.2015 г. с приложения към него Отворете тук.
Решение № 158 от 12.05.2015 г. Отворете тук.
към АОП 666004
Решение № 159 от 12.05.2015 г. Отворете тук.
към АОП 666005
Протокол № 3 от 11.05.2015 г. с приложения към него
Отворете тук.

23.04.2015 г.
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет
“Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване”
с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00830-2015-0001 ще се проведе
на 27.04.2015 г. в 10:00 часа в конферентната зала на “Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД.
Протокол № 2 от 23.04.2015 г Отворете тук.


09.04.2015 г.
Протокол № 1 от 08.04.2015 г. от заседание за отваряне на постъпилите оферти тук.


12.03.2015 г.
Решение № 58 от 12.03.2015 г. за промяна тук.

Решение № 58 от 12.03.2015 г. за промяна 653717

05.03.2015 г.
Решение № 049 от 05.03.2015 г. за откриване на процедура 652420
Обявление № 050 от 05.03.2015 г. за откриване на процедура 652424
Документация за участие в открита процедура с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване” можете да свалите тук. тук.