Открита процедура с предмет "Доставка на хирургични консумативи"
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2015-0002 BG-София

19.10.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по Договори
00830-2015-0002 BG-София
19.07.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2016 г. по Договори
00830-2015-0002 BG-София

07.07.2016 г.
Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на договори отворете тук
00830-2015-0002 BG-София

Информация за приключване на договорите отворете тук
00830-2015-0002 BG-София

17.06.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Май 2016 г. по Договори
00830-2015-0002 BG-София

19.04.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 2016 г. по Договори
00830-2015-0002 BG-София

19.02.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Януари 2016 г. по Договори
00830-2015-0002 BG-София

17.12.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Ноември 2015 г. по Договори
00830-2015-0002 BG-София

19.10.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2015 г. по Договори
00830-2015-0002 BG-София

06.07.2015 г.

Информация за сключен договор
675123


01.07.2015 г.

Информация за освободени гаранции за участие в процедурата:
00830-2015-0002 BG-София
01.07.2015 г.

Информация за сключени договори за изпълнението на обществена поръчка:
Договор № 33 от 22.06.2015 00830-2015-0002 BG-София
Договор № 34 от 22.06.2015 00830-2015-0002 BG-София
Договор № 35 от 22.06.2015 00830-2015-0002 BG-София
Договор № 36 от 22.06.2015 00830-2015-0002 BG-София
Договор № 37 от 22.06.2015 00830-2015-0002 BG-София
Договор № 38 от 22.06.2015 00830-2015-0002 BG-София
Договор № 39 от 22.06.2015 00830-2015-0002 BG-София


26.05.2015 г.
Решение № 207 от 26.05.2015 г. с приложения към него oтворете тук. тук.

Решение № 208 от 26.05.2015 г. с приложения към него oтворете тук. тук.
Към АОП 668451

Решение № 209 от 26.05.2015 г. с приложения към него oтворете тук. тук.
Към АОП 668452

Протокол № 3 от 22.05.2015 г. с приложения към него oтворете тук. тук.


07.05.2015 г.
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет
“Доставка на хирургични консумативи” с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП
00830-2015-0002 ще се проведе на 11.05.2015 г. в 10:00 часа
в конферентната зала на “Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД.
Резултатите от оценяването на допуснатите до участие технически оферти по показател „качество“ са подробно отразени в публикувания
Протокол № 2 от 07.05.2015 г. тук.


20.04.2015 г.
Протокол № 1 от 20.04.2015 г. тук.


10.03.2015 г.
Решение № 053 от 10.03.2015 г. УИН 653056 за откриване на процедура 653056
Обявление № 054 от 10.03.2015 г. УИН 653057 за откриване на процедура 653057
Документация за участие в открита процедура с предмет "Доставка на хирургични консумативи" можете да свалите тук. тук.