Договаряне с обявление по ЗОП с предмет “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи”
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2015-0003 BG-София


22.06.2015 г.
Решение № 249 от 22.06.2015 г. УИН 672782 за прекратяване на процедура тук.
Към АОП 672782

12.05.2015 г.
Решение № 174 от 12.05.2015 г. УИН 666036 за откриване на процедура 666036
Обявление № 175 от 12.05.2015 г. УИН 666037 за откриване на процедура 666037
Документация за участие в Договаряне с обявление по ЗОП с предмет “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” можете да свалите тук.