“Открита процедура с предмет "Доставка на хигиенни консумативи"
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2015-0004 BG-София

19.10.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по Договори
00830-2015-0004 BG-София
19.09.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Август 2016 г. по Договори
00830-2015-0004 BG-София
26.08.2016 г.
Информация за приключване на договорите
00830-2015-0004 BG-София

Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на договори
00830-2015-0004 BG-София
19.07.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2016 г. по Договори
00830-2015-0004 BG-София
17.06.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Май 2016 г. по Договори
00830-2015-0004 BG-София
19.04.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 2016 г. по Договори
00830-2015-0004 BG-София
18.03.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Февруари 2016 г. по Договори
00830-2015-0004 BG-София
19.01.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Декември 2015 г. по Договори
00830-2015-0004 BG-София
11.08.2015 г.
Информация за сключен договор УИН 681919 Към в АОП - 681919

04.08.2015 г.

Информация за сключени договори за изпълнението на обществена поръчка:
Договор № 44 от 29.07.2015 00830-2015-0004 BG-София
Договор № 45 от 29.07.2015 00830-2015-0004 BG-София
Договор № 46 от 29.07.2015 00830-2015-0004 BG-София

04.08.2015 г.
Информация за освободени гаранции за участие в процедурата:
00830-2015-0004 BG-София

15.07.2015 г.
Решение № 273 от 15.07.2015 г. с приложения към него oтворете тук.
Решение № 274 от 15.07.2015 г. oтворете тук.
Към АОП 677384 677384
Протокол № 3 от 14.07.2015 г. с приложения към него oтворете тук.

29.06.2015 г.
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет “Доставка на хигиенни консумативи” с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00830-2015-0004 ще се проведе на 01.07.2015 г. в 09:30 часа в конферентната зала на “Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД. Резултатите от оценяването на допуснатите до участие технически оферти по показател „качество“ са подробно отразени в публикувания Протокол № 2 от 26.06.2015 г. Протокол № 1 от 26.06.2015 г. тук. тук.
Протокол № 2 от 17.06.2015 г. тук. тук.

18.05.2015 г.
Решение № 185 от 18.05.2015 г. за откриване на процедура 667241
Обявление № 186 от 18.05.2015 г. за откриване на процедура 667242
Документация за участие в открита процедура с предмет "Доставка на хигиенни консумативи" можете да свалите тук. тук.