“ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ””
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2015-0005 BG-София

19.10.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по Договори
00830-2015-0005 BG-София
19.09.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Август 2016 г. по Договори
00830-2015-0005 BG-София
26.08.2016 г.
Информация за приключване на договорите
00830-2015-0005 BG-София

Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на договори
00830-2015-0005 BG-София
19.07.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2016 г. по Договори
00830-2015-0005 BG-София
19.04.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 2016 г. по Договори
00830-2015-0005 BG-София
18.03.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Февруари 2016 г. по Договори
00830-2015-0005 BG-София
19.02.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Януари 2016 г. по Договори
00830-2015-0005 BG-София
19.01.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Декември 2015 г. по Договори
00830-2015-0005 BG-София
17.12.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Ноември 2015 г. по Договори
00830-2015-0005 BG-София

11.08.2015 г.
Информация за освободена гаранция за участие Отворете тук.
Информация за сключен договор УИН 681924 Към в АОП - 681924
Договор № 47 от 07.08.2015 г.. Отворете тук.


08.07.2015 г.
Решение № 268 от 08.07.2015 г. Отворете тук.
Протокол № 2 от 03.07.2015 г. Отворете тук.


25.06.2015 г.
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет
“Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал” с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00830-2015-0005
ще се проведе на 29.06.2015 г. в 11:00 часа в конферентната зала на “Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД.
Протокол № 1 от 25.06.2015 г. отворете тук.

20.05.2015 г.
Решение № 189 от 20.05.2015 г. за откриване на процедура 667682
Обявление № 190 от 20.05.2015 г. за откриване на процедура 667683
Документация за участие в открита процедура с предмет "Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал" можете да свалите тук. тук.