Договаряне без обявление по ЗОП с предмет “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи”
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2015-0006 BG-София

19.10.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по Договори
00830-2015-0006 BG-София
19.08.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Юли 2016 г. по Договори
00830-2015-0006 BG-София
19.07.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2016 г. по Договори
00830-2015-0006 BG-София
17.06.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Май 2016 г. по Договори
00830-2015-0006 BG-София
06.06.2016 г.
Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на договори отворете тук
00830-2015-0006 BG-София
Информация за приключване на договорите отворете тук
00830-2015-0006 BG-София
19.01.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Декември 2015 г. по Договори
00830-2015-0006 BG-София
17.12.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Ноември 2015 г. по Договори
00830-2015-0006 BG-София

11.08.2015 г.
Информация за сключен договор
Към в АОП - 681921

04.08.2015 г.

Информация за сключени договори за изпълнението на обществена поръчка:
Договор № 42 от 21.07.2015 00830-2015-0006 BG-София
Договор № 43 от 21.07.2015 00830-2015-0006 BG-София

04.08.2015 г.
Информация за освободени гаранции за участие в процедурата:
00830-2015-0006 BG-София

07.07.2015 г.
Решение № 263 от 07.07.2015 г. с приложения към него oтворете тук.


Решение № 264 от 07.07.2015 г. тук.
Към АОП 676018


Доклад от 01.07.2015 с приложенията към него отворете тук.


26.05.2015 г.
Решение № 221 от 26.05.2015 г. УИН 668541 за откриване на процедура 668541

Документация за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” можете да свалите тук.