Открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2015-0007 BG-София


20.07.2017 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Агарта_107 УИН 777960 отворете тук
00830-2015-0007 BG-София
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка MTE_106 УИН 777960 отворете тук
00830-2015-0007 BG-София
21.03.2017 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 39 от 21.03.2017 г., УИН 777960 отворете тук
00830-2015-0007 BG-София
19.10.2016 г.
Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на договори отворете тук
00830-2015-0007 BG-София
Информация за приключилите договори отворете тук
00830-2015-0007 BG-София
Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по Договори
00830-2015-0007 BG-София

19.07.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2016 г. по Договори
00830-2015-0007 BG-София

19.05.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2016 г. по Договори
00830-2015-0007 BG-София

19.04.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 2016 г. по Договори
00830-2015-0007 BG-София

18.03.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Февруари 2016 г. по Договори
00830-2015-0007 BG-София

17.12.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Ноември 2015 г. по Договори
00830-2015-0007 BG-София

23.10.2015 г.
Обявление за възложена поръчка 691627

Информация за освободени гаранции за участие в процедурата:
00830-2015-0007 BG-София

Информация за сключени договори за изпълнението на обществена поръчка:
Договор № 48 от 25.09.2015 00830-2015-0007 BG-София
Договор № 49 от 25.09.2015 00830-2015-0007 BG-София
Договор № 50 от 25.09.2015 00830-2015-0007 BG-София
Договор № 51 от 25.09.2015 00830-2015-0007 BG-София
Договор № 52 от 25.09.2015 00830-2015-0007 BG-София
Договор № 53 от 25.09.2015 00830-2015-0007 BG-София
Договор № 54 от 25.09.2015 00830-2015-0007 BG-София
Договор № 55 от 25.09.2015 00830-2015-0007 BG-София
Договор № 56 от 25.09.2015 00830-2015-0007 BG-София
Договор № 57 от 25.09.2015 00830-2015-0007 BG-София
Договор № 58 от 25.09.2015 00830-2015-0007 BG-София
Договор № 59 от 25.09.2015 00830-2015-0007 BG-София
Договор № 60 от 25.09.2015 00830-2015-0007 BG-София
Договор № 61 от 25.09.2015 00830-2015-0007 BG-София
Договор № 62 от 25.09.2015 00830-2015-0007 BG-София
Договор № 63 от 25.09.2015 00830-2015-0007 BG-София


09.09.2015 г.
Решение № 357 от 09.09.2015 г. oтворете тук.
Към АОП 686534
Решение № 356 от 09.09.2015 г. oтворете oтворете тук.
Към АОП 686532
Решение № 355 от 09.09.2015 г. oтворете тук.
Приложениe № 1 към решение № 355 oтворете тук.
Приложениe № 2 към решение № 355 oтворете тук.
Протокол № 3 от 08.09.2015 г. с приложения към него oтворете тук.


21.08.2015 г.
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет “Доставка на медицински консумативи” с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00830-2015-0007 ще се проведе на 25.08.2015 г. в 10:00 часа в конферентната зала на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД, находяща се на четвъртия етаж. Резултатите от оценяването на допуснатите до участие технически оферти по показател „Kачество“ са подробно отразени в публикувания Протокол № 2 от 21.08.2015 г.
Протокол № 2 от 21.08.2015 г тук.
Приложения към Протокол № 2 от 21.08.2015 г. тук тук.


20.07.2015 г.
Протокол № 1 от 17.07.2015 г. тук.


17.06.2015 г.
Решение № 245 от 17.06.2015 г. за откриване на процедура УИН 672172

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 672184


Документация за участие в открита процедура с предмет “Доставка на медицински консумативи” можете да свалите тук.