Открита процедура с предмет "Доставка на лекарствени продукти" 00830-2015-0008 BG-София


10.05.2017 г.
Обявление за приключване на обществена поръчка
00830-2015-0008 BG-София

21.03.2017 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 40 от 21.03.2017 г., УИН 777962
00830-2015-0008 BG-София

19.10.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по Договори
00830-2015-0008 BG-София

19.09.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Август 2016 г. по Договори
00830-2015-0008 BG-София

19.08.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Юли 2016 г. по Договори
00830-2015-0008 BG-София
19.07.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2016 г. по Договори
00830-2015-0008 BG-София

17.06.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Май 2016 г. по Договори
00830-2015-0008 BG-София

19.04.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 2016 г. по Договори
00830-2015-0008 BG-София

22.01.2016 г.
Обявление за възложена поръчка 705475 Към АОП 705475
Информация за освободени гаранции за участие в процедурата 00830-2015-0008 BG-София тук.

Информация за сключени договори: Договор № 76 от 23.12.2015 00830-2015-0008 BG-София Отворете тук.
Договор № 77 от 23.12.2015 00830-2015-0008 BG-София Отворете тук.
Договор № 78 от 23.12.2015 00830-2015-0008 BG-София Отворете тук.
Договор № 79 от 23.12.2015 00830-2015-0008 BG-София Отворете тук.
Договор № 80 от 23.12.2015 00830-2015-0008 BG-София Отворете тук.
Договор № 81 от 23.12.2015 00830-2015-0008 BG-София Отворете тук.
Договор № 82 от 23.12.2015 00830-2015-0008 BG-София Отворете тук.
Договор № 83 от 23.12.2015 00830-2015-0008 BG-София Отворете тук.
Договор № 84 от 23.12.2015 00830-2015-0008 BG-София Отворете тук.

17.11.2015 г.
Решение № 446 от 16.11.2015 г. oтворете тук.
Към АОП 697558
Решение № 445 от 16.11.2015 г. oтворете тук.
Към АОП 697557
Решение № 444 от 16.11.2015 г. oтворете тук.
Приложениe № 1 към решение № 444 oтворете тук.
Приложениe № 2 към решение № 444 oтворете тук.
Протокол № 2 от 11.11.2015 г. с приложението към него oтворете тук. тук.


13.10.2015 г.
Протокол № 1 от 12.10.2015 г. Отворете тук.
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти“ с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП
00830-2015-0008 ще се проведе на 15.10.2015 г. в 10:00 часа в конферентната зала на
“Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД, находяща се на четвъртия етаж в сградата на болницата.


25.08.2015 г.
Решение № 305 от 25.08.2015 г за откриване на процедура тук.
Към АОП
684268

Обявление № 306 от 25.08.2015 тук.
Към АОП
684269


Документация за участие в открита процедура с предмет “Доставка на лекарствени продукти” можете да свалите тук.