Договаряне без обявление по ЗОП с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване”
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2015-0009 BG-София

19.10.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по Договори
00830-2015-0009 BG-София
19.09.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Август 2016 г. по Договори
00830-2015-0009 BG-София
19.07.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2016 г. по Договори
00830-2015-0009 BG-София
07.07.2016 г.
Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на договори отворете тук
00830-2015-0009 BG-София

Информация за приключване на договорите отворете тук
00830-2015-0009 BG-София
17.06.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Май 2016 г. по Договори
00830-2015-0009 BG-София
19.05.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2016 г. по Договори
00830-2015-0009 BG-София
19.04.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 2016 г. по Договори
00830-2015-0009 BG-София
19.01.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Декември 2015 г. по Договори
00830-2015-0009 BG-София
11.11.2015 г.
Информация за сключени договори
Към в АОП - 695399

Договор № 64 от 19.10.2015 г. oтворете тук.
Договор № 65 от 19.10.2015 г. oтворете тук.
Договор № 66 от 19.10.2015 г. oтворете тук.
Договор № 67 от 19.10.2015 г. oтворете тук.
Договор № 68 от 19.10.2015 г. oтворете тук.
Договор № 69 от 19.10.2015 г. oтворете тук.
Информация за освободени гаранции за участие oтворете тук.


01.10.2015 г.
Решение № 405 от 01.10.2015 г. с приложения към него oтворете тук.
Решение № 406 от 01.10.2015 г. oтворете тук.
Към АОП 690043
Доклад от 30.09.2015 г. с приложенията към него отворете тук.01.09.2015 г.
Решение № 309 от 01.09.2015 г. УИН 685256 за откриване на процедура 685256

Документация за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване” можете да свалите тук.