Открита процедура с предмет "Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци "
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2015-0010 BG-София

21.03.2017 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 40 от 21.03.2017 г., УИН 777965
00830-2015-0010 BG-София
19.10.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по Договори
00830-2015-0010 BG-София
19.09.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Август 2016 г. по Договори
00830-2015-0010 BG-София
19.07.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2016 г. по Договори
00830-2015-0010 BG-София
17.06.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Май 2016 г. по Договори
00830-2015-0010 BG-София
02.02.2016 г.
Информация за сключен договор ID 709737
Договор № 2 от 07.01.2016 Отворете тук.
Към AOP 709737

18.01.2016 г.
Информация за освободени гаранции за участие 00830-2015-0010 BG-София


26.11.2015 г.
Решение № 460 от 26.11.2015 г. Отворете тук.

Протокол № 3 от 25.11.2015 г. Отворете тук.


18.11.2015 г.
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет „Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци“ с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00830-2015-0010 ще се проведе на 20.11.2015 г. в 09:00 часа в конферентната зала на “Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД, находяща се на четвъртия етаж в сградата на болницата.
Протокол № 2 от 17.11.2015 г. Отворете тук. тук.


06.11.2015 г.
Протокол № 1 от 05.11.2015 г. тук.


15.09.2015 г.
Решение за промяна № 395 от 15.09.2015г. по Открита процедура с предмет "Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци" Отворете тук.
Към АОП - Решение за промяна № 395 от 15.09.2015г. по Открита процедура с УИН 687728 687728

10.09.2015 г.
Обявление № 379 от 10.09.2015 г. УИН 686864 за откриване на процедура тук.
Към АОП - Обявление № 379 от 10.09.2015 г. УИН 686864 за откриване на процедура 686864

10.09.2015 г.
Решение № 378 от 10.09.2015 г. УИН 686863 за откриване на процедура тук.
Към АОП - Решение № 378 от 10.09.2015 г. УИН 686863 за откриване на процедура 686863

Документация за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет можете да свалите тук.