00830-2015-ID 9049060 BG-София

Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП ID 9049060 с предмет „Предоставяне под наем на автоматична система за капилярна електрофореза за нуждите на “Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД
Финансирането на обществената поръчка се осъществява по Проект “Достъпни здравни услуги за бременни жени, родилки и деца до 3 г. от групи в риск” по Договор РД-13-146/14.09.2015г. по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“, сключен между Министерство на здравеопазването в качеството му на програмен оператор и “Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД, в качеството си на бенефициент.


19.10.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по Договори
ID_9049060 BG-София

19.09.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Август 2016 г. по Договори
ID_9049060 BG-София

19.08.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Юли 2016 г. по Договори
ID_9049060 BG-София

15.02.2016 г.
Договор № 3 от 15.01.216 г. отворете тук.

12.01.2016 г.
Протокол за оценка от 12.01.2016 г. Отворете тук.

16.12.2015 г.
Публична покана № 465 от 16.12.2015 г. Отворете тук.
Линк към АОП 9049060
Документация за участие в Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП ID 9049060 с предмет „Предоставяне под наем на автоматична система за капилярна електрофореза за нуждите на “Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД можете да свалите тук.