Открита процедура с предмет “Доставка на лабораторни реактви и консумативи”
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2016-0001 BG-София

20.07.2017 г.
Информация - обявление за приключване на договор за обществена поръчка
1. - 00830-2016-0001 BG-София
31.05.2017 г.
Информация - обявление за приключване на договор за обществена поръчка
1. - 00830-2016-0001 BG-София
2. - 00830-2016-0001 BG-София
3. - 00830-2016-0001 BG-София
19.10.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по Договори
00830-2016-0001 BG-София


06.06.2016 г.
Обявление за възложена поръчка ID в АОП 734970 Към АОП 734970

Информация за освободени гаранции за участие - отворете тук тук.

Информация за сключени договори
Фирма "Ди Ем Джи Клиник" ЕООД - отворете тук.
Фирма "Елит Медикал" ООД - отворете тук.
Фирма "Хроно" ООД - отворете тук.
Фирма "Интер Бизнес 91" ЕООД - отворете тук.
Фирма "Химтекс" ООД - отворете тук.
Фирма "Медицинска Техника Инженеринг" ООД - отворете тук.
Фирма "Гамидор България" ЕООД - отворете тук.
Фирма "Емония Фарматех България" ЕООД - отворете тук.
Фирма "Ридаком" ЕООД - отворете тук.
Фирма "МГ Лаборатория" ЕООД - отворете тук.
Фирма "Имесса Консулт" ЕООД - отворете тук.
Фирма "Елпак - Лизинг" ЕООД - отворете тук.
Фирма "Бул Био НЦЗПБ" ЕООД - отворете тук.
Фирма "ФОТ" ООД - отворете тук.
Фирма "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД - отворете тук.


08.04.2016 г.
Решение № 108 от 08.04.2016 г. oтворете тук.
Към АОП 726468

Решение № 107 от 08.04.2016 г. oтворете тук.
Към АОП 726467

Решение № 106 от 08.04.2016 г. oтворете тук.

Приложениe № 1 към решение № 106 oтворете тук.

Приложениe № 2 към решение № 106 oтворете тук.

Протокол № 3 от 06.04.2016 г. с приложението към него oтворете тук.


09.03.2016 г.
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00830-2016-0001 ще се проведе на 11.03.2016 г. в 10:00 часа в конферентната зала на “Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД. Резултатите от оценяването на допуснатите до участие технически предложения са подробно отразени в

Протокол № 2 от 09.03.2016 г. oтворете тук.

Приложения към протокол № 2 от 09.03.2016 г. oтворете тук.


16.02.2016 г.
Протокол № 1 от 15.02.2016 г. oтворете тук.

19.01.2016 г.
Съобщение за поправка на техническа грешка
С решение за промяна № 13 от 18.01.2015 г. е извършена еднократна промяна с цел отстраняване на явна фактическа грешка в документацията за участие в раздел ІІІ. Гаранции.
Размерите на гаранциите за участие да се четат:
за обособена позиция № 1 - 1400 (хиляда и четиристотин) лева
за обособена позиция № 4 - 1000 (хиляда) лева
Променената документация за участие можете да свалите тук. тук.

Решение за промяна № 13 от 18.01.2016 г. тук.


06.01.2016 г.
Обявление № 003 от 06.01.2016 г. УИН 705833 за откриване на процедура тук.
Към АОП - Обявление № 003 от 06.01.2016 г. УИН 705833 за откриване на процедура 705833

Решение № 002 от 06.01.2016 г. УИН 705828 за откриване на процедура тук.
Към АОП - Решение № 002 от 06.01.2016 г. УИН 705828 за откриване на процедура 705828

Документация за участие Открита процедура с предмет “Доставка на лабораторни реактви и консумативи” можете да свалите тук.