Открита процедура с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване” 00830-2016-0003 BG-София

19.10.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по Договори
00830-2016-0003 BG-София

01.08.2016 г.
Към АОП Информация за сключен договор ID в АОП 742450 742450

Информация за освободени гаранции за участие - отворете тук тук.

Информация за сключени договори
Фирма "Хеликс Медикъл" ЕООД - отворете тук.
Фирма "Дрегер Медикал България" ЕООД - отворете тук.
Фирма "Емикрон" ЕООД - отворете тук.
Фирма "Медицинска техника инженеринг" ООД - отворете тук.
Фирма "Евромед - 7" ООД - отворете тук.
Фирма "Аквамедика" ЕООД - отворете тук.
Фирма "Сапекс - БГ" ООД - отворете тук.
Фирма "Елпак - Лизинг" ЕООД - отворете тук.
Фирма "Интер Бизнес 91" ЕООД - отворете тук.
Фирма "Емидо - ТМ" ЕООД - отворете тук.
Фирма "Медико-газ-Христов и Христова" СД - отворете тук.
Фирма "Стеримед - 93" ЕООД - отворете тук.
Фирма "Елиса - Е" ООД - отворете тук.
Фирма "Сименс Хелткеър" ЕООД - отворете тук.

08.06.2016 г.
Решение № 203 от 08.06.2016 г. oтворете тук тук.
Към АОП 735863 УИН 735863
Решение № 202 от 08.06.2016 г. oтворете тук.
Към АОП 735862 УИН 735862
Решение № 201 от 08.06.2016 г. с приложенията към него oтворете тук.
Протокол № 2 от 06.06.2016 г. с приложението към него oтворете тук.
Протокол № 1 от 27.04.2016 г. с приложението към него oтворете тук.


27.04.2016 г.
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване” с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00830-2016-0003 ще се проведе на 03.05.2016 г. в 10:00 часа в конферентната зала на “Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД.

10.03.2016 г.
Разяснение по чл. 29, ал. 2 от ЗОП от 10.03.2016 г. Отворете тук.


1.03.2016 г.
Обявление № 68 от 01.03.2016 г. УИН 717414 тук.
Към АОП - Обявление № 068 от 01.03.2016 г. за откриване на процедура УИН 717414

Решение № 67 от 01.03.2016 г. УИН 717413 тук.
Към АОП - Решение № 067 от 01.03.2016 г. за откриване на процедура УИН 717413

Документация за участие Открита процедура с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване" 00830-2016-0003 можете да свалите тук.