Открита процедура с предмет "Доставка на хирургични консумативи" 00830-2016-0004 BG-София11.07.2016 г.
Информация за сключен договор
Към АОП УИН 739294
Договор № 33 от 23.06.2016 с "Ливеда Мед-2000" ООД oтворете тук.
Договор № 34 от 23.06.2016 с "Вега Медикал" ЕООД oтворете тук.
Договор № 35 от 23.06.2016 с ЕТ"Медимекс-Петрова" oтворете тук.
Договор № 36 от 23.06.2016 с "Сърджимед" ЕООД oтворете тук.
Договор № 37 от 23.06.2016 с "Бикомед" ООД oтворете тук.
Договор № 38 от 23.06.2016 с "ЕКОС Медика" ООД oтворете тук.
Договор № 39 от 23.06.2016 с "Б. Браун Медикал" ЕООД oтворете тук.
Информация относно гаранции за участие
Освободени гаранции oтворете тук.


07.06.2016 г.
Решение № 191 от 07.06.2016 г. oтворете тук.
Към АОП УИН 735703
Решение № 190 от 07.06.2016 г. oтворете тук.
Към АОП УИН 735704
Решение № 189 от 07.06.2016 г. с приложенията към него. oтворете тук.
Протокол № 3 от 06.05.2016 г. с приложението към него. oтворете тук.05.05.2016 г.
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет “Доставка на хирургични консумативи” с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00830-2016-0004 ще се проведе на 10.05.2016 г. в 09:00 часа в конферентната зала на “Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД. Резултатите от оценяването на допуснатите до участие технически оферти по показател „качество“ са подробно отразени в публикувания
Протокол № 2 от 05.05.2016 г. oтворете тук.


18.04.2016 г.
Протокол № 1 от 18.04.2016 г. oтворете тук.

2.03.2016 г.
Обявление № 72 от 02.03.2016 г. УИН 717637 тук.
Към АОП - Обявление № 072 от 02.03.2016 г. за откриване на процедура УИН 717637

Решение № 71 от 02.03.2016 г. УИН 717634 тук.
Към АОП - Решение № 071 от 02.03.2016 г. за откриване на процедура УИН 717634

Документация за участие в открита процедура с предмет "Доставка на хирургични консумативи" можете да свалите тук.