Открита процедура с предмет "Доставка на хигиенни консумативи" 00830-2016-0005 BG-София


29.08.2016 г.
Информация за сключен договор ID в АОП 744975 УИН 744975
Информация за сключен договор ID в АОП 745829 УИН 745829

Информация за освободени гаранции за участие
00830-2015-0005 BG-София

Информация за сключени договори
"АГАРТА - ЦМ" ЕООД - Договор 56 - oтворете тук.

"КУКУДА ГРУП" ООД - Договор 57 - oтворете тук.

"Медицинска Техника Инженеринг" ООД - Договор 58 - oтворете тук.

"АГАРТА - ЦМ" ЕООД - Договор 60 - oтворете тук.

"Медицинска Техника Инженеринг" ООД - Договор 61 - oтворете тук.

"ЕКОС МЕДИКА" ООД - Договор 62 - oтворете тук.


05.08.2016 г.
Решение № 267 от 05.08.2016 г. с приложение № 1 oтворете тук.
Решение № 268 от 05.08.2016 г. oтворететук.


14.07.2016 г.
Протокол № 2 от 12.07.2016 г. с приложения към него oтворете тук.
Решение № 254 от 14.07.2016 г. с приложения към него oтворететук.


23.06.2016 г.
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет “Доставка на хигиенни консумативи” с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00830-2016-0005 ще се проведе на 27.06.2016 г. в 09:30 часа в конферентната зала на “Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД.
Протокол № 1 от 23.06.2016 г. тук.


31.03.2016 г.
Обявление № 99 от 31.03.2016 г. УИН 724204 тук.
Към АОП - Обявление № 99 от 31.03.2016 г. за откриване на процедура УИН 724204

Решение № 98 от 31.03.2016 г. УИН 724202 тук.
Към АОП - Решение № 098 от 31.03.2016 г. за откриване на процедура УИН 724202

Документация за участие в открита процедура с предмет "Доставка на хирургични консумативи" можете да свалите тук.