Открита процедура с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал” 00830-2016-0006


08.09.2016 г.
Информация за сключен договор ID в АОП 748010 УИН 748010
Сключен договор "Болкан Мийл" ЕООД Договор 59 от 08.08.2016 oтворете тук.
Освободени гаранции за участие oтворете тук.

15.07.2016 г.
Решение № 262 от 15.07.2016 г. oтворете тук.
Протокол № 2 от 13.07.2016 г. oтворете тук.
Протокол № 1 от 07.07.2016 г. oтворете тук.


08.07.2016 г.
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовата оферта в открита процедура с предмет “Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал” с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00830-2016-0006 ще се проведе на 12.07.2016 г. в 10:00 часа в конферентната зала на “Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД, на четвърти етаж в сградата на болницата.
11.04.2016 г.
Обявление № 132 от 11.04.2016 г. УИН 726977 тук.
Към АОП - Обявление № 132 от 11.04.2016 г. за откриване на процедура УИН 726977

Решение № 131 от 11.04.2016 г. УИН 726975 тук.
Към АОП - Решение № 131 от 11.04.2016 г. за откриване на процедура УИН 726975

Документация за участие в открита процедура с предмет предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал” можете да свалите тук.