Открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи"
с Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2016-0007 BG-София


25.10.2016 г.
Обявление за възложена поръчка 754028

Информация за освободени гаранции за участие в процедурата:
00830-2016-0007 BG-София

Информация за сключени договори за изпълнението на обществена поръчка:
Хелмед България ЕООД - Договор № 64 от 30.09.2016 00830-2016-0007 BG-София
Юнимедика ЕООД - Договор № 65 от 30.09.2016 00830-2016-0007 BG-София
Булмар МЛ ООД - Договор № 66 от 30.09.2016 00830-2016-0007 BG-София
Медицинска Техника Инженериг ООД - Договор № 67 от 30.09.2016 00830-2016-0007 BG-София
Агарта - ЦМ ЕООД - Договор № 68 от 30.09.2016 00830-2016-0007 BG-София
Лион ЕООД - Договор № 69 от 30.09.2016 00830-2016-0007 BG-София
Софинформпродукт - Грозданов ЕООД - Договор № 70 от 30.09.2016 00830-2016-0007 BG-София
Б.Браун Медикал ЕООД - Договор № 71 от 30.09.2016 00830-2016-0007 BG-София
Медилон ЕООД - Договор № 72 от 30.09.2016 00830-2016-0007 BG-София
Истлинк България ЕООД - Договор № 73 от 30.09.2016 00830-2016-0007 BG-София
Екомед - 90 ЕООД - Договор № 74 от 30.09.2016 00830-2016-0007 BG-София
Елпак - Лизинг ЕООД - Договор № 75 от 30.09.2016 00830-2016-0007 BG-София
Гюс ООД - Договор № 76 от 30.09.2016 00830-2016-0007 BG-София
Хелт - 2000 ЕООД - Договор № 77 от 30.09.2016 00830-2016-0007 BG-София
Софарма Трейдинг АД - Договор № 78 от 30.09.2016 00830-2016-0007 BG-София
Диамед ООД - Договор № 79 от 30.09.2016 00830-2016-0007 BG-София
Вега Медикал ЕООД - Договор № 80 от 30.09.2016 00830-2016-0007 BG-София

02.09.2016 г.
Решение № 297 от 01.09.2016 г. с приложенията
Решение № 297 Отворете тук.

Приложение 1 към Решение 297 Отворете тук.

Приложение 2 към Решение 297 Отворете тук.

Решение № 298 Отворете тук.

Решение № 299 Отворете тук.

Протокол № 2 от 30.08.2016 г. с приложенията
Отворете тук.


26.07.2016 г.
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет “Доставка на медицински консумативи” с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00830-2016-0007 ще се проведе на 28.07.2016 г. в 10:00 часа в конферентната зала на “Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД.
Протокол № 1 Отворете тук.


10.05.2016 г.
Разяснениепо чл.29, ал.2 от ЗОП от 10.05.2016 г. тук.


13.04.2016 г.
Обявление № 136 от 13.04.2016 г. УИН 728049 за откриване на процедура тук.
Към АОП - 728049

Решение № 135 от 13.04.2016 г. УИН 728046 за откриване на процедура тук.
Към АОП - 728046

Документация за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет “Доставка на медицински консумативи” можете да свалите тук.