00830-2016-ID 9049753 BG-София

Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги“ за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД ID 9049753 BG-София


29.02.2016 г.
Договор № 6 от 18.02.216 г. Отворете тук.

05.02.2016 г.
Протокол от работата на комисията, утвърден на 05.02.2016 г. Отворете тук.

20.01.2016 г.
Публична покана № 25 от 20.01.2016 г. Отворете тук.
Линк към АОП 9049753
Документация за участие в Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги“ за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД можете да свалите тук. тук.