00830-2016-ID 9049928 BG-София

Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП с предмет „Доставка на дезинфектанти“ за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД ID 9049928 BG-София

19.10.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по Договори
00830-2015-0010 BG-София
17.06.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Май 2016 г. по Договори
00830-2015-0010 BG-София
11.04.2016 г.
Информация за сключени договори по Публична покана ID 9049928
Договор № 7 от 11.03.2016 Отворете тук.
Договор № 8 от 11.03.2016 Отворете тук.
Договор № 9 от 11.03.2016 Отворете тук.
Договор № 10 от 11.03.2016 Отворете тук.
Договор № 12 от 14.03.2016 Отворете тук.


26.02.2016 г.
Протокол от работата на комисията, утвърден на 26.02.2016 г. oтворете тук.


28.01.2016 г.
Публична покана ID_9049928 от 28.01.2016 г. Отворете тук.
Линк към АОП 9049928
Документация за участие в Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП с предмет „Доставка на дезинфектанти“ за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД можете да свалите тук. тук.