00830-2016-ID 9050876 BG-София

Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП с предмет „„Осъществяване на дейности по информация и публичност” съгласно договор РД-13-146/14.09.2015 г. по проект “Достъпни здравни услуги за бременни жени, родилки и деца до 3 г. от групи в риск” по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“.


28.04.2016 г.
Информация за сключен Договор № 14 от 29.03.216 г. Отворете тук.

24.03.2016 г.
Протокол от работата на комисията, утвърден на 23.03.2016 г. Отворете тук.

29.02.2016 г.
Публична покана № 64 от 29.02.2016 г. Отворете тук.
Линк към АОП 9050876
Документация за участие в Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП с предмет „Осъществяване на дейности по информация и публичност” съгласно договор РД-13-146/14.09.2015 г. по проект “Достъпни здравни услуги за бременни жени, родилки и деца до 3 г. от групи в риск” по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“. тук.