00830-2016-ID 9052336 BG-София

Публична покана по реда на глава осем ”А” ЗОП с предмет “Услуги, свързани със софтуерни продукти” ID 9052336 за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД ID 9049753 BG-София


01.08.2016 г.
Информация за сключен договор АОП ID 9052336

Фирма "Гама Консулт - Калинкин, Прокопов и с-ие" СД - отворете тук.
Фирма "Гама Консулт - Калинкин, Прокопов и с-ие" СД - отворете тук.

17.06.2016 г.
Протокол от 16.06.2016 г. Отворете тук.

11.04.2016 г.
Публична покана № 128 от 11.04.2016 г. Отворете тук.
Линк към АОП 9052336
Документация за участие в Публична покана по реда на глава осем ”А” ЗОП с предмет “Услуги, свързани със софтуерни продукти” ID 9052336 за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД можете да свалите тук. тук.