00830-2016-ID ID: 9052027 BG-София

Публична покана № 103 от 04.04.2016 г. с предмет „Предоставяне на охранителни услуги” за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД ID 9052027 BG-София


04.04.2016 г.
Публична покана № 103 от 04.04.2016 г. Отворете тук.
Линк към АОП 9052027
Документация за участие в Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП с предмет с предмет „Предоставяне на охранителни услуги” за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД ID 9052027 BG-София можете да свалите тук. тук.