Публично състезание с предмет "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД"
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2017-0002 BG-София


12.06.2017 г.
Протокол №1 от работата на комисията за "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД" тук.


23.05.2017 г.
Рaзяснение по повод на постъпили запитвания тук.


03.05.2017 г.
Обявление № 49 от дата: 03/05/2017 за откриване на процедура тук.
Към АОП - Обявление № 49 от 03.05.2017 г. за откриване на процедура Обявление

Решение номер 48 от дата 03.05.2017 г. тук.
Към АОП - Решение № 48 от 03.05.2017 г. за откриване на процедура Решение

03.05.2017 г.

Документация за участие в Публично състезание с предмет "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД" можете да свалите тук.