Публично състезание с предмет "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД"
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2017-0002 BG-София


07.08.2017 г.
Протокол 3 от работата на комисията тук.

Приложение към Протокол 3 от работата на комисията тук.

Протокол 4 от работата на комисията тук.

Приложение към Протокол 4 от работата на комисията тук.

Решение 119 тук.

Приложение към решение 119 тук.


11.07.2017 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти за "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД" тук.

Протокол 2 от работата на комисията за "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД" тук.

Приложение 1 към протокол 2 за "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД" тук.

Приложение 2 към протокол 2 за "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД" тук.


12.06.2017 г.
Протокол №1 от работата на комисията за "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД" тук.


23.05.2017 г.
Рaзяснение по повод на постъпили запитвания тук.


03.05.2017 г.
Обявление № 49 от дата: 03/05/2017 за откриване на процедура тук.
Към АОП - Обявление № 49 от 03.05.2017 г. за откриване на процедура Обявление

Решение номер 48 от дата 03.05.2017 г. тук.
Към АОП - Решение № 48 от 03.05.2017 г. за откриване на процедура Решение

03.05.2017 г.

Документация за участие в Публично състезание с предмет "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД" можете да свалите тук.