Публично състезание с предмет "Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал"
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2017-0003 BG-София


18.08.2017 г.
Информация за сключен договор с „Болкан мийл“ЕООД №34/08.08.2017г по публично състезание с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД тук.


03.07.2017 г.
Решение №86 по публично състезание с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД тук.

Протокол №3 от дейността на комисията на обществена поръчкас предмет“ с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД тук.


20.06.2017 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти относно публично състезание с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД тук.


19.06.2017 г.
Протокол №2 от работата на комисията за „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ” за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД тук.


12.06.2017 г.
Протокол №1 от работата на комисията за „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ” тук.

03.05.2017 г.
Обявление № 51 от дата: 03/05/2017 за откриване на процедура тук.
Към АОП - Обявление № 51 от 03.05.2017 г. за откриване на процедура Обявление

Решение номер 50 от дата 03.05.2017 г. тук.
Към АОП - Решение № 50 от 03.05.2017 г за откриване на процедура Решение

03.05.2017 г.

Документация за участие Открита процедура с предмет “Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал” можете да свалите тук.