00830-2017- BG-София

Обществена поръчка за откриване на процедура „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либералиризан пазар за нуждите на ПСАГБАЛ „Св. София“ BG-София

06.06.2017 г.
Решение №63 за откриване на процедура
00830-2017 BG-София

Обявление за поръчка №64 за откриване на процедура
00830-2017 BG-София

Документация за участие в открита процедура
00830-2017 BG-София