Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет:“Доставка на хигиенни консумативи по две обособени позиции“ BG-София


23.06.2017 г.
Обява за обществена поръчка по чл.2 ал.3 от ЗОП с предмет „Доставка на хигиенни консумативи по две обособени позиции“ е оттеглена на 23.06.2017 г въз основа на становище №334/23.06.2017 г и доклад№335/23.06.2017 г.След нужната преработка отново ще бъде достъпна.

22.06.2017 г.
Разяснение относно запитване във връзка с обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни консумативи“ тук.

Обявление от 19.06.2017 г. тук.

Документация за участие в Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет:“Доставка на хигиенни консумативи по две обособени позиции“ можете да свалите тук тук.